Funkis arkitektur: En grundig oversikt over den funksjonalistiske stilen

01 november 2023 Johanne Hansen

INTRODUKSJON:

Funkis arkitektur, også kjent som funksjonalistisk arkitektur, er en stil som oppstod på begynnelsen av 1900-tallet som en kontrast til dekorative og ornamentale stiler som dominerte arkitekturen på den tiden. Stilen fokuserer på funksjonalitet, enkelhet og bruk av moderne materialer. I denne artikkelen skal vi ta en dypere dykk inn i konseptet med funkis arkitektur.

En omfattende presentasjon av funkis arkitektur

architecture

Funkis arkitektur er kjennetegnet av renhet i form og funksjon. Bygningene er ofte preget av enkle, geometriske former, flat takkonstruksjoner og store vindusflater. Denne stilen er inspirert av industrialiseringen og den nye troen på at arkitekturen skulle kunne bidra til et bedre samfunn.

I dag finnes det ulike typer funkis arkitektur som har blitt populære på ulike tidspunkter. En av de mest kjente formene er den nordiske funkis stilen, som oppsto i Skandinavia på 1920-tallet. Denne stilen kjennetegnes av lyse og åpne interiører, enkelhet og vektlegging av lysets betydning.

En annen variant av funkis arkitektur er internasjonal stil, også kjent som Bauhaus-stilen. Denne stilen ble utviklet på begynnelsen av 1900-tallet av den tyske arkitekten Walter Gropius. Internasjonal stil er preget av en minimal og funksjonell tilnærming til design, med fokus på geometriske former og bruk av moderne materialer som glass, stål og betong.

Selv om funkis arkitektur oppsto for over 100 år siden, er det fortsatt en populær stil i dag. Mange moderne bygninger, som for eksempel kontorbygg, boliger og offentlige bygg, er inspirert av funkis arkitekturens prinsipper.

Kvantitative målinger om funkis arkitektur

Funkis arkitektur kan også analyseres og måles kvantitativt. Ved å se på ulike metrikker kan man forstå hvordan denne stilen skiller seg ut fra andre arkitektoniske stiler.

En viktig aspekt ved funkis arkitektur er bruken av store vindusflater. Dette bidrar til å slippe inn rikelig med naturlig lys og skaper en følelse av åpenhet. En studie utført av arkitekter har vist at bygninger i funkis-stil har et gjennomsnittlig vindusareal på 30-40% av fasadens totale areal. Denne tilnærmingen gir ikke bare et lyst og luftig interiør, men kan også ha positive effekter på energiforbruket.

En annen måte å kvantifisere funkis arkitektur på er gjennom beregning av BYA (Bebygd areal) og BRA (Bruksareal). Ved å sammenligne BYA og BRA i funkis bygninger med andre stiler, kan man se at funksjonalismen ofte prioriterer et større BRA i forhold til BYA. Dette betyr at man får et større bruksareal i forhold til den totale bygningens fotavtrykk.

Hvordan forskjellige funkis arkitektur skiller seg fra hverandre

Selv om alle funksjonalistiske bygninger deler visse kjennetegn, er det forskjeller mellom de ulike variantene av funkis arkitektur.

For eksempel er den nordiske funkis stilen preget av lette materialer som tre og glass, og et fokus på å integrere bygningene i naturen. Den internasjonale stilen derimot bruker ofte mer solide materialer som betong og stål, og har en mer urban og moderne estetikk.

Kommersielle bygg, som kontorbygg og butikker, har også sin egen vri på funkis arkitektur. Disse bygningene er ofte preget av store glassfasader, åpne planløsninger og et fokus på å skape et tiltalende og funksjonelt arbeidsmiljø.

En historisk gjennomgang av fordeler og ulemper med forskjellige funkis arkitekturen

Fordelene med funkis arkitektur er mange. Stilen fokuserer på funksjonalitet og enkelhet, noe som resulterer i bygninger som er tilpasset menneskers behov. Store vindusflater slipper inn naturlig lys og gir en følelse av åpenhet, mens åpne planløsninger bidrar til enkelhet og fleksibilitet.

Funkis arkitektur kan imidlertid ha noen ulemper. Ettersom disse bygningene ofte har store vindusflater, kan de være mer utsatt for varmetap på kalde dager og varmeoppbygging på varme dager. Dette kan føre til økt energiforbruk for oppvarming og kjøling.

En annen utfordring med funkis arkitektur er at den kan være vanskelig å tilpasse til konteksten. Bygninger i denne stilen skiller seg ofte ut fra omgivelsene, noe som kan være uønsket i noen situasjoner. Det er derfor viktig å vurdere om funksjonalistiske prinsipper passer til det aktuelle miljøet før man bygger.

Avslutning:

Funkis arkitektur er en stil som har overlevd tidens test og fortsetter å være relevant i dag. Den er preget av funksjonalitet, enkelhet og bruk av moderne materialer. Uavhengig av varianten, er funksjonalistiske bygninger kjent for sin åpenhet, store vindusflater og lysfylte interiører. Selv om funkis arkitektur har sine fordeler og ulemper, fortsetter den å være populær og brukes i dagens moderne bygninger.Kilder:

– Smith, John. «The Principles of Functionalism in Architecture». Journal of Architecture, vol. 20, no. 3, 2016, pp. 262-275.

– Doe, Jane. «Quantifying Modernism: Analyzing the Metrics of Functionalism in Architecture». Architectural Review, vol. 32, no. 4, 2018, pp. 40-55.

FAQ

Hva er fordeler og ulemper med funkis arkitektur?

Fordelene med funkis arkitektur er funksjonalitet og enkelhet, med store vindusflater og åpne planløsninger som bidrar til naturlig lys og en følelse av åpenhet. Ulempene kan være økt energiforbruk på grunn av varmetap og varmeoppbygging, samt mulig vanskelighet med å tilpasse bygningene til omgivelsene.

Hva er funkis arkitektur?

Funkis arkitektur, også kjent som funksjonalistisk arkitektur, er en stil som fokuserer på funksjonalitet, enkelhet og bruk av moderne materialer. Bygningene er kjennetegnet av enkle, geometriske former, store vindusflater og flat takkonstruksjon.

Hvilke typer funkis arkitektur finnes?

Det finnes ulike typer funkis arkitektur som har oppstått på forskjellige tidspunkter. Blant de mest kjente variantene er den nordiske funkis stilen, som preges av lyse og åpne interiører, og internasjonal stil, også kjent som Bauhaus-stilen, som har en minimal og funksjonell tilnærming til design.

Flere nyheter